Julien Tarride

Skladatelj i vizualni umjetnik
U ovoj sezoni

(Francuska, 1979.)

Skladatelj i vizualni umjetnik. Njegov rad kombinira izvedbenu umjetnost s novim tehnologijama u glazbi, s videom i 3D slikama na računalu. Odrastao je uz klasičnu glazbu, a potom se okrenuo jazzu, suvremenoj i elektro-akustičnoj kompoziciji na Glazbenom konzervatoriju u Lyonu, gdje je studirao od 1997. do 2002. godine. U isto vrijeme diplomirao je na Nacionalnoj akademiji za likovnu umjetnost (Beaux Arts de Lyon) i završio studije kinematografije i novih tehnologija u Studio National des Arts Contemporains du Fresnoy, radeći sa Jean Luc Godardom, André Labarthom, Chantal Akerman, Alain Buffardom, Davidom Linkom, Paulom Pachinijem i Christopherom Kimom. Od 2002. Julien radi kao skladatelj i scenograf za koreografe poput Andonisa Foniadakisa, Benjamina Millepieda, Davyja Bruna i Kena Ossolea. Sklada za brojne plesne kompanije, uključujući plesne kompanije Marthe Graham, Apotosomu, Cedar Lake Contemporary, Dansgroup Amsterdam i Nacionalnu plesnu kompaniju iz Walesa. Surađuje sa skladateljima, likovnim umjetnicima, piscima i filmskim redateljima.