Walter Matteini

U ovoj sezoni

(Civitavecchia, Italija 1972.) diplomirao je na Accademia Nazionale di Danza u Rimu i nastavio plesati za neke od najpoznatijih talijanskih i međunarodnih plesnih kompanija, uključujući Balletto di Roma, Nacionalni balet Marseille Rolanda Petita, Les Ballets de Monte-Carlo, Opéra National de Lyon i Fondazione Nazionale della Danza – Compagnia Aterballetto. Walter je radio s najboljim umjetnicima suvremenog plesa kao što su Jirí Kylian, William Forsythe, Mats Ek, Ohad Naharin, Nacho Duato, Angelin Preljoçaj, Birgitte Cullberg, Claude Brumachon, Maguy Marin, Bill T Jones, Jacopo Godani, ali i s mnogim drugima. Već kao plesača počeo ga je privlačiti čin koreografiranja. Svoju koreografsku strast i svoj talent razvijao je u putem platformi mladih koreografa u Les Ballets de Monte-Carlo, Nacionalnoj operi Lyon i Aterballettu. 2009. godine s Inom Broeckx osnovao je kompaniju ImPerfect Dancers Company čiji je do danas umjetnički ravnatelj i koreograf. Matteini je stvorio djela izuzetne vještine, strasti, dubine i tehnike, kako za plesače ImPerfect Dancers Company, tako i za brojne druge plesne kompanije širom svijeta (Aterballetto, BDT Junior, Ballet Regensburg, Ballet BC Vancouver, Arts Umbrella Dance Company …).