REAGIRANJE HNK IVANA pl. ZAJCA NA IZVJEŠTAJ SA SJEDNICA ODBORA ZA KULTURU I ODBORA ZA FINANCIJE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA RIJEKE

24. studenoga 2017.

Poštovana publiko, poštovane zaposlenice i zaposlenici HNK Ivana pl. Zajca, članice i članovi Gradskoga vijeća, Riječanke i Riječani, internetsko glasilo „Rijeka danas“ objavilo je jučer da je HNK Ivana pl. Zajca dostavilo „lažni financijski izvještaj“ u materijale za sljedeću sjednicu Gradskoga vijeća pa su, shodno, Odbor za kulturu i Odbor za financije i proračun raspravljali o navodno „lažnom financijskom izvješću“.

Istina je, međutim, suštinski suprotna, pa smo ju dužni objasniti javnosti, a od navedenog glasila očekivati i objavu ovog reagiranja temeljem odredbe članka 40. Zakona o medijima.

Krenimo redom.

Prvo

Na sjednici Odbora za kulturu održanoj 22.studenog 2017. intendant Blažević započeo je izlaganje objašnjenjem da se Programsko i Financijsko izvješće HNK za 2016. godinu dijelom odnosi na mandat Olivera Frljića, a dijelom na tranzicijsko razdoblje između dviju Uprava u kojem je poslove vršitelja dužnosti intendanta obavljao sadašnji intendant, čiji je mandat zapravo započeo 1.1.2017. Uvodno objašnjenje bilo je nužno kako bi se naglasilo da: prvo, aktualna Uprava ne može snositi formalno-pravnu odgovornost za rezultate poslovanja tijekom 2016. godine obzirom da je stupila na dužnost 1.1.2017. godine; kao i da, drugo, raspravljati o izvješću za 2016. godinu na kraju 2017. godine nema osobitog smisla, jer su za poslovanje ustanove već relevantni podaci iz periodičnih financijskih i programskih izvješća za 2017. godinu. Kvartalna izvješća za 2017. godinu pokazuju progresivno pozitivno poslovanje HNK, a projekcije rezultata i pokrivanje cjelokupnog manjka iz 2016. godine do kraja 2017. Odbor za kulturu, na žalost, u potpunosti je ignorirao financijske rezultate iz 2017. koji su evidentno najbolji u proteklih deset (10) godina (Odboru su predočene pregledne usporedne tablice i grafički prikazi), te pokazao potpunu nezainteresiranost za programski dio izvješća za 2016. godinu, premda ih je, naravno, intendant pozvao da postave bilo koje pitanje iz te (zapravo njihove primarne) domene, smatrajući da je na njemu, u prvom redu, objasniti iz kojih je objektivnih razloga došlo do manjka u 2016. godini. Taj manjak od 887.068 kn je, rekosmo, već do 22. studenog 2017. gotovo u potpunosti anuliran, i to povećanjem prihoda iz vlastitih izvora, a ne uštedama na otkazivanju programa ili iz proračunskih sredstava Grada. 

Umjesto bilo čega gore navedenoga, Odbor za kulturu tražio je podatke koje HNK nije bio dužan dostaviti na toj razini analitike (statistike posjećenosti pojedinih programa) jer je izvješće za Gradsko vijeće rađeno prema obrascu koji je kreirao Odjel za kulturu gradske uprave i koji nije bio sporan niti kod jedne druge ustanove osim kod HNK. Također, Odbor za kulturu nije imao niti jedan jedini komentar ili primjedbu na manjak iz 2016., kao niti na akumulirani manjak iz prethodnih razdoblja. Poznato je da aktualna, kao i prethodna Uprava Oliver Frljića, u suradnji s Gradom, postupno saniraju manjak i dugove iz razdoblja uprave Nade Matošević Orešković. Niti za tu dinamiku i perspektivu Odbor za kulturu nije pokazao interes. Njihov primarni interes bile su Bilješke uz Financijsko izvješće za 2016. koje su dostavljene Gradskome vijeću. Iz tijeka rasprave, međutim, postalo je jasno da Odbor za kulturu ne raspolaže Bilješkama koje su sastavni dio Financijskog izvješća za 2016. godinu koje je prihvatilo Kazališno vijeće na 21. sjednici održanoj 28. veljače 2017. 

Drugo

Sa srijede na četvrtak, za kada je sazvana sjednica Odbora za financije i proračun, Uprava HNK pokušala je doznati kako se dogodilo da Odbor za kulturu, pa tako i Odbor za financije i proračun, nisu na raspravu dobili Bilješke uz Financijsko izvješće za 2016. koje je usvojilo Kazališno vijeće na 21. sjednici i koje je HNK također dostavio Gradu 8. ožujka 2017. zajedno sa svim materijalima i odlukama Kazališnog vijeća. Utvrđeno je sljedeće: neposredno prije predaje na FINU, računovodstvo je dostavilo intendantu Financijsko izvješće za 2016. s Bilješkama, no pregledom dostavljenih dokumenata intendant je utvrdio greške i nedostatnosti samo u Bilješkama, ali ne i u ispunjenom Obrascu Financijskog izvješća, te je zatražio od službe računovodstva da žurno sastavi nove, elaborirane i ispravljene Bilješke. Revidirane Bilješke dostavljene su intendantu prethodno potpisane od upraviteljice službe računovodstva i poslovne ravnateljice. Ispostavilo se, međutim, da je iz službe računovodstva omaškom u Grad poslana radna verzija Bilješki, čega Uprava HNK nije bila svjesna sve do sjednice Odbora za kulturu. Uprava HNK nije imala razloga sumnjati u mogućnost propusta i stoga što je Financijsko izvješće za 2016. s pripadajućim Bilješkama dano na pregled Državnoj reviziji koja je tijekom 2017. analizirala poslovanje HNK te nije imala primjedbi na Izvješće. 

O ozbiljnom je propustu Uprava HNK obavijestila Odbor za financije i proračun neposredno uoči sjednice 23. studenog te dostavila Bilješke koje je prihvatilo Kazališno vijeće na 21. sjednici, a HNK dostavio Gradu zajedno sa svim materijalima i odlukama s te sjednice. 

Treće

Na sjednici Odbora za financije i proračun ponovno se ne raspravlja o podacima iz Obrasca Financijskog izvješća, pa čak niti o manjku, dakle o meritumu, nego o Bilješkama za koje se već zna da nisu referentne. Iz te rasprave internetsko glasilo „Rijeka danas“ izvodi zaključak da je riječ o „lažnom financijskom izvješću“, koji ne možemo drugačije ocijeniti nego kao zlonamjernu politikantsku – laž. 

Naime, financijski izvještaji proračuna generiraju se iz Riznice (izbornik Proračunsko računovodstvo – Generator financijskih izvještaja) i izravno učitavaju u excel obrazac koji se preuzima sa stranica FINE ili Ministarstva financija, te se provodi kontrola s bruto bilancom. 

Retoričkom i utuživom konstrukcijom o „lažnom financijskom izvješću“ zapravo se optužuje Upravu HNK da je „lažirala“ podatke odnosno brojčane pokazatelje prilikom ispunjavanja Obrasca za financijsko izvješće, premda nitko na sjednici Odbora za financije i proračun NIJE, ponavljamo, NIJE OSPORAVAO PODATKE U OBRASCU, kao što, uostalom, nije imao NITI JEDNU JEDINU PRIMJEDBU NA SAME REZULTATE POSLOVANJA. Pojedini članovi Odbora za kulturu i potom Odbora za financije i proračun esktremno su kritički pristupili samo i isključivo Bilješkama uz Obrazac financijskog izvješća HNK Ivana pl. Zajca za 2016., a koje služe obrazlaganju pojednih aspekata Financijskog izvješća. 

Drugim riječima, nema ništa „lažno“ u Financijskom izvješću HNK za 2016., nego ima grešaka u Bilješkama uz Financijsko izvješće. I to, brojkom i slovom, na petnaest stranica Bilježaka – pet (5) grešaka koje se odnose na krivo prepisane točne i ispravne iznose iz Obrasca prilikom sastavljanja Bilješki. 

Upravi HNK je potpuno jasno da navedena dva Odbora Gradskoga vijeća ne moraju imati razumijevanja za propust računovodstvene službe HNK koja je u Grad poslala radnu umjesto službene verzije Bilješki, kao niti za pet grešaka koje nisu ispravljene niti u službenoj verziji. U tom pogledu Uprava HNK u potpunosti prihvaća opravdane kritike članova dvaju Odbora i ne može nego obvezati se na višestruke unutarnje i vanjske kontrole prilikom izrade financijskog izvješća za tekuću, prema svim financijskim pokazateljima, iznimno uspješnu 2017. godinu. No, između priznavanja pet grešaka u Bilješkama uz potpuno točno i ispravno ispunjen Obrazac, i teze o „lažnom financijskom izvješću“ postoji drastična razlika koju, nadamo se, neće morati utvrditi sud nakon što će HNK biti prisljen tužiti internetsko glasilo „Rijeka danas“. Vjerujemo da će se hitnom isprikom zbog utuživog naslova sudski spor na vrijeme učiniti nepotrebnim.

Ako je nakon ovog opsežnog reagiranja i obrazloženja još ikome stalo čuti ima li HNK išta istaknuti u svoju obranu zbog jednog propusta i pet grešaka, zaključno možemo samo dodati da je Uprava HNK u više navrata upozoravala da su nova zapošljavanja u računovodstvu nužna kako bi se izbjegli ovakvi problemi. Tijekom 2017. Grad je odobrio dva nova radna mjesta za koja Uprava nije tražila dodatna sredstva nego ih je kreirala iz koeficijenata oslobođenih na drugim radnim mjestima, na žalost upravo u umjetničkim ansamblima. Također, u vrijeme izrade spornih Bilješki računovodstvo kao i cijela Uprava HNK, istovremeno s izradom financijskog izvješća, bili su obvezni svakodnevno surađivati s Poreznom inspekcijom, Državnom revizijom i istražiteljima DORH-a koji postupaju po optužnom prijedlogu protiv članova Uprave HNK u vrijeme mandata Nade Matošević Orešković. Kao što je posebnim dopisom i isprikom upućenima dvama Odborima 23. studenog naglašeno, rad u takvim uvjetima na žalost ponekad dovodi do grešaka. Pritom se ne radi o prebacivanju krivice i odgovornosti, posebno ne na upraviteljicu računovodstva, za što je od nekih članova Odbora za financije optužena poslovna ravnateljica HNK, a glasilo „Rijeka danas“ u svojoj afektiranoj maniri tako interpretiralo. Poslovna ravnateljica samo je dala riječ svojoj kolegici, na što je upozorio i predsjednik Odbora za financije i proračun Andrej Briščik. Stoji li iza takvih napada i optužbi i neki drugi politički plan, uskoro ćemo doznati. U međuvremenu, mi izvodimo Brucknerovu 4. simfoniju, pripremamo premijeru „Woyzecka“, baleta „Ivica i Marica“, opere „Didona i Eneja“, te čekamo naše gledateljice i gledatelje na Božićnim i Novogodišnjim koncertima.

dr.sc. Marin Blažević,

intendant HNK Ivana pl. Zajca

Prilozi:

Reagiranje

PUNOMOĆ