VERDIJEVA FASCINACIJA SHAKESPEAREOM

16. travnja 2018.

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) skladao je više od pola stoljeća, najpopularniji je i najutjecajniji operni skladatelj svih vremena, najistaknutija ličnost talijanske povijesti opere. Njegove opere čine temelj svjetskog opernog repertoara i danas.
Oslanjajući se na Shakespearea kojeg je obožavao, Verdi je pružio vrhunac svojih iznimnih ostvarenja u „Macbethu”, „Otellu” i „Falstaffu”.

Većina opera koje su se temeljile na Shakespeareovim djelima u 19. stoljeću u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj stvarane su prema lošim prijevodima, a Verdi se toga grozio. Naporno je istraživao, uspoređivao starije i novije prijevode, savjetovao se sa stručnim prevoditeljima i onima koji su vidjeli uprizorenja Shakespeareovih drama u Engleskoj, sve kako bi bio što istinitiji i bliži riječi velikog Shakespearea. Prema Verdijevim nacrtima, njegov libretist Francesco Maria Piave pisao je libreto za „Macbeth”, a Verdi je ispravljao, predlagao, skraćivao i inzistirao na manje riječi. „Macbeth” (1847) je rijetka opera koja ne počiva na konvencionalnoj romantičnoj ljubavi – tu su reljefni likovi i krvav sadržaj, tu su Macbeth, njegova Lady Macbeth i Vještice, a u toj se kombinaciji ljubav ne može naći, za nju nema mjesta u drami o pohlepnoj želji za vlašću.
Četiri desetljeća kasnije, Verdi će se ponovno naći na opernoj sceni sa Shakespeareom u dvije svoje posljednje opere, „Otello” (1887) i „Falstaff” (1893) uz predanu suradnju majstora pera Arriga Boita. Sačuvani su karakteri likova, ključni prizori, stihovi i proza su prepjevani. U „Otellu” se ponire duboko u lik, u bit karaktera, odnose i sukobe.
S „Falstaffom” slijedi neočekivano, pogotovo nakon „Otella” – povratak tradiciji komične opere s kojom se neuspješno susreo na samom početku svoje karijere. Nakon godina skiciranja „Falstaffa” prema Shakespeareovim „Veselim ženama windsorskim” Verdi je na tradiciji talijanske opere buffe izgradio djelo koje pršti humorom u svakom svojem taktu. Nakon tragičnih i melankoličnih završetaka, posljednje djelo okrunjeno je nezaboravnim finalom, fugom „Tutto nel mondo è burla” /„Cijeli svijet je šala”, a onaj koji se zadnji smije, najslađe se smije.

U tri tjedna, riječka Opera producira jedinstvenu Trilogiju Verdi – Shakespeare – Surian.

Premijera opere „Macbeth” bila je 14. travnja, a reprize su 16. i 18. travnja u 19 sati.

Izvedba „Otella” u sklopu Trilogije je 23. travnja u 19 sati.

Premijera opere „Falstaff” slijedi 7. svibnja u 19 sati, a reprize će biti 10. svibnja u 19 sati, te 12. svibnja u 18 sati.