10-2022

1. listopada 2022.

G o s t o v a nj a

Amarcord, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula. Premijera 21.10., reprize: 22. i 24.10.
Na Tri kralja ili kako hoćete, HNK u Zagrebu, 27.10.
I Cyrano i djevojčica, Hrvatski centar ASSITEJ, 25. susret, 10. – 15.10.
Otello, Cultural and Conference Center Crete, Heraklion, Kreta, Grčka, 19. i 21.10.
Edukacijski koncert Meet the Opera (ulomci iz Otella), Cultural and Conference Center Crete, Heraklion, Kreta, Grčka, 20.10.
Žar ptica i Odiseja (dueti), Dani plesa Mije Čorak Slavenske, Slavonski Brod, 5.10.
Plamteća voda / Burning Water, Cultural and Conference Center Crete, Heraklion, Kreta, Grčka, 20. i 22.10.
Bolero, Cultural and Conference Center Crete, Heraklion, Kreta, Grčka. 21.10.
Plamteća voda / Burning Water, Osijek, 27.10.