Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeka s dodjelom javnih priznanja Grada Rijeke