1,2,3,4,5,6 IZGUBLJENI! / POZICIJE NEPRISUTNOSTI 3 – ponoćni performans

Autorski tim:
Pasko Burđelez

Burđelezov rad evocira poetiku i materijalnost arte povere. Zamjetno je to u jednostavnosti i jednosložnosti autorova izraza, u njegovu umjetničkom korištenju zemlje, vode ili brašna kao primarnih tvari, u minimalizmu geste, sirovosti artefakta ili video/audio dokumenta, kao i u neuglednosti prezentacije.