1,2,3,4,5,6 IZGUBLJENI! / POZICIJE NEPRISUTNOSTI 1 – ponoćni performans

Osobe:
Nika Rukavina

Nika Rukavina pokreće pitanja, aktivira našu uspavanu svijest o manipulaciji nama samima. Ona je sveprisutna aktivistica koja misli i živi na svoj osobeni način i ne libi se to pokazati. Bavi se aktualnim problemom društvene netolerancije, diskriminacije, utjecajem represivnog sustava i okoline na pojedince koji ne prihvaćaju nametnute društvene konsenzuse.