Premijera DECAMERON / DEKAMERON
Giovanni Boccaccio – Luciano Delprato

Autore dell’adattamento / Autor adaptacije:
Regia / Režija:
Traduzione / Prijevod:
Sabrina Vecchioni
Scenografie / Scenografija:
Coreografie / Koreografija:
Costumi / Kostimi:
Disegno luci / Oblikovanje svjetla:
Robert Pavlić
Progettista del suono / Oblikovatelj zvuka:
Musiche / Glazba:
Federico Rossignoli / Teodora Tommasi / Francesco Gulic
Assistente alla scenografia / Asistentica scenografije:
Interpreti / Glumci:
Suggeritrice / Šaptačica:
Sintija Lacman
Attrezzisti / Rekvizita:
Guido Venturini / Nikola Germuth
Fonico / Tonski tehničar:
Milan Lacman
Tecnico luci / Regulater:
Tecnico al seguipersone / Pratnja:
Luka Lenac
Macchinisti / Pozornica (binci):
Mario Lovrović / Sadmir Džinić / Marko Tomljanović / Viktor Fabijanić / Luka Devčić / Ivan Mance
Sarte di scena / Garderoba:
Zagorka Stojnić / Behija Radičević / Jasminka Rehab / Ljubica Paragvaj
Parrucchiere e truccatrici / Vlasuljarna:
Eli Blečić Jurlina / Valentina Šoic
Direttori di scena / Inspicijenti:

Anteprime / Pretpremijere: 4 e 5 dicembre 2020 / 4. i 5. prosinca 2020.; Prima / Premijera: 8 dicembre / 8. prosinca 2020.

Il Dramma Italiano in collaborazione con il Dramma Croato /
Talijanska drama u suradnji s Hrvatskom dramom

Uno delle opere più importanti della letteratura mondiale, non solo rinascimentale, verrà finalmente rappresentata sulla nostra scena.
Una rivisitazione moderna di un classico che mai come oggi torna ad essere attuale.
Questo testo che ha ispirato generazioni di artisti, emozionato persone di ogni dove, che ha fatto sorridere milioni di donne in tutto il mondo, così almeno avrebbe voluto l’autore, viene rivisitato dall’esperto occhio di un regista simbolista. Al posto di Firenze, Fiume, invece che la peste il covid-19, non più una fuga nella villa di campagna ma un isolamento in teatro, al posto di cento storie, solamente dieci.
Una riscrittura brillante che riesce nella riduzione ad inserire frammenti di tutte le novelle composte dal maestro. Modernizzando e attualizzando i centri del potere con cui giocava Boccaccio, al fine di mantenere lo stesso effetto ironico dell’originale, questo spettacolo rappresenta la risposta artistica agli avvenimenti che ci circondano.
/
Jedno od najznačajnijih djela svjetske knjževnosti, ne samo renesansne, uprizorit ćemo konačno i na našoj pozornici. Očekuje nas aktualizirana reinterpretacija klasika.
Umjesto Firenze, to je Rijeka; umjesto kuge – COVID-19; umjesto bijega u seosku vilu – bijeg u kazalište; umjesto stotinu – deset priča.
U adaptaciju su, unatoč redukciji teksta, umetnuti fragmenti svih novela uvrštenih u «Dekameron». Redatelj-dramaturg modernizirao je i ažurirao izvornik kako bi na jednako ironičan način progovorio o vremenu u kojem živimo i događajima s kojima se suočavamo.

 

Sottotitolato / S TITLOVIMA NA HRVATSKOM JEZIKU

 

Lo spettacolo dura 2 ore e 30 ca., con intervallo. / Predstava traje oko dva i pol sata, izvodi se s jednom pauzom.

 

VOGLIA DI SOPRAVVIVERE

Leggerezza o peso? Questo è il problema. La tradizione occidentale ci insegna che lo spirito è la nostra metà migliore proprio per la sua leggerezza. Libero dal peso del corpo che ci tiene inchiodati a terra, è più vicino all’aria, al cielo, a Dio.
Il Dio dell’Antico Testamento si manifesta sempre disincarnato, come verbo, voce o parola, come il soffio vitale che ravviva l’argilla immobile. La carne, al contrario, è solo un richiamo alla nostra triste origine animale, ché circonda l’anima come una prigione, condannandoci a trascinare il nostro peso attraverso il mondo; scendendo prima sulla terra e poi ancora più in basso, all’inferno.
Questo argomento, forse ingenuo e antiquato a prima vista, acquista una nuova importanza nei tempi delle misure di isolamento sanitario, nella tirannia del politicamente corretto e nella virtualizzazione della vita sociale. Il corpo è un campo di battaglia nel quale epidemiologi, politici e pubblicisti combattono per controllare il nostro futuro.
Come sarà il futuro se la pelle, il respiro e la saliva perderanno la sensualità e diventeranno solo un’arma di intimidazione del nemico; cosa succederà se il corpo dell’altro cesserà di essere un territorio del desiderio; se la stretta di mano, l’abbraccio, la carezza e il bacio saranno proibiti dalla legge? Come ci occuperemo del prossimo? Quale faccia avrà l’amore domani?
Quando ci troviamo di fronte a domande che richiedono risposte urgenti, e alle quali allo stesso tempo è impossibile rispondere, volgiamo lo sguardo verso i classici. Spulciando maldestramente e delicatamente nella raccolta di storie che Boccaccio dalla sua Firenze ha regalato al mondo intero, e insieme ad un cast di attori strepitosi, ci siamo messi alla ricerca di risposte impossibili e urgenti. Ovviamente non ne abbiamo trovate.
Noi, cari spettatori, non abbiamo nulla da condividere con voi se non la nostra ostinata volontà di sopravvivere, e ancor di più, di farlo ad alta voce. Il suono delle risate nei canali uditivi e il tremito del piacere sulla pelle. La pressione di un abbraccio sul petto e la sensazione di calore nell’orecchio mentre ti avvicini a una bocca che ti svelerà un segreto. Cose che solo il corpo, pesante e con i piedi per terra, può conoscere.

/

VOLJA DA PREŽIVIMO

Što je bolje, lakoća ili težina? Zapadna tradicija uči da je duh zbog svoje lakoće naša bolja polovica. Slobodan od težine tijela koja nas drži prikovanima za zemlju, bliže je zraku, nebu, Bogu. Starozavjetni se Bog uvijek očituje bestjelesno, kao glagol, kao glas ili riječ, kao dah života koji oživljava nepokretnu glinu. Nasuprot tome, meso bi bilo samo naše tužno animalno podrijetlo koje okružuje dušu poput tamnice, osuđujući nas da vlastitu težinu vučemo svijetom; spuštajući se prvo na zemlju, a zatim još niže, do pakla. Ovaj argument, na prvi pogled možda naivan i staromodan, dobiva obnovljenu snagu u vremenima mjera zdravstvene izolacije, tiranije političke korektnosti i virtualizacije društvenog života. Tijelo je bojno polje, gdje epidemiolozi, političari i publicisti danas ratuju za kontrolu budućnosti. Kako će izgledati budućnost ako koža, dah i slina izgube senzualnost i postanu samo oružje zastrašivanja neprijatelja: A što će se dogoditi ako drugo tijelo prestane biti teritorijem žudnje; ako su rukovanje, zagrljaj, milovanje i poljubac zakonom zabranjeni? Na koji ćemo se način brinuti o drugome? Kakvo će lice ljubav imati sutra? Kada se nađemo pred pitanjima koja traže hitne odgovore, a istodobno je na njih nemoguće odgovoriti, pogled usmjeravamo ka klasici. Nespretno i nježno prebirući po zbirci priča koju je Boccaccio iz Firence dao cijelom svijetu, sa zadivljujućom smo glumačkom ekipom krenuli u potragu za nemogućim i hitnim odgovorima. Naravno, pronašli nismo niti jedan. Mi, draga gledateljice ili dragi gledatelju, nemamo što podijeliti s tobom, osim naše tvrdoglave volje da preživimo, pa čak i više od toga, da to učinimo naglas. Zvuk smijeha u ušnim kanalima i drhtaj užitka na koži. Pritisak zagrljaja na prsima i osjećaj vrućine u uhu kada se približavaju usta koja će ti reći tajnu. Stvari koje samo tijelo, teško i prizemljeno, može znati.

 

La Voce – Luciano Delprato: il teatro è come una cipolla

HRT Radio Rijeka – “Dekameron”: aktualizirana reinterpretacija klasika

La Voce – Un attore con il cuore tra due culture

Večernji list – Kugu je zamijenio COVID-19, a Rijeka je postala Firenza

La Voce – Luciano Delprato: il teatro è come una cipolla

Fiuman – Odgođena premijera “Decamerona” zbog slučaja koronavirusa u Zajcu

Tportal – Riječki HNK zbog koronavriusa odgodio premijeru i dvije reprize predstave ‘Decameron’

Novi list – Zbog pojave koronavirusa u glumačkom ansamblu odgađa se premijera predstave “Decameron” u HNK “Ivan pl. Zajc”

Riportal – ZBOG KORONAVIRUSA: Odgađa se premijera i dvije reprize predstave ‘Decameron’ u Zajcu!

Extravagant – Odgađa se sutrašnja premijera i dvije reprize predstave “Decameron”

Glas Istre – Otkazana premijera “Decamerona” u riječkome HNK

HRT Radio Rijeka – Otkazana premijera “Decamerona” u riječkome HNK

24 sata – Otkazali premijeru Decamerona u riječkome HNK zbog korone

Teklić – Zbog Covida odgoda premijere Dekameron u riječkom Zajcu

Svijet kulture – Dekameron – premijera u Rijeci

La Voce – Covid-19. Rimandata la prima di «Decameron»

Rijeka online – HNK Zajc: Odgađa se premijera i dvije reprize predstave „Decameron“

Lanterna – ODGAĐA SE PREMIJERA I DVIJE REPRIZE PREDSTAVE „DECAMERON“

Teklić – Boccacciov Decameron dolazi u Rijeku u vrijeme korone, a 10-ak mladih iz priče bježi u Kazalište

Akademija Art – DEKAMERON – premijera u riječkom “Zajcu”, 8. prosinca

Rijeka online – Premijera u riječkom “Zajcu”: “Dekameron” u doba Covida-19

Culturenet.hr – Premijera u ‘Zajcu’: ‘Dekameron’ u doba Covida-19

Torpedo – Premijera u riječkom “Zajcu” – “Dekameron” u doba Covida-19

Fiuman – Boccacciov “Decameron” premijerno u Zajcu idućeg utorka

Novi list – Premijera “Decamerona” u Zajcu: Radnja se ovaj put ne zbiva u vrijeme kuge, već covida-19

HRT Radio Rijeka – “Dekameron”: aktualizirana reinterpretacija klasika

Moja Rijeka – “Dekameron” u doba Covida-19 premijerno u riječkom “Zajcu”

Urbancult – Premijera u Zajcu: Dekameron u doba COVIDA-19

The World News – Kugu je zamijenio COVID-19, a Rijeka je postala Firenza

RTV SLO – Teatro, a Fiume “Decameron” annullato causa Covid

Lanterna – PREMIJERA “DECAMERONA” U DOBA COVIDA-19

Nacional – HNK Ivana pl. Zajca: Premijera ‘Decamerona’ u aktualnoj adaptaciji Talijanske drame

Studentski.hr – Boccacciov „Decameron” u Rijeci umjesto u Firenzi, i to u doba pandemije COVID-19

La Voce – L’anteprima del «Decameron» debutta allo Zajc (video-foto)

RTV SLO – Grande successo per l’anterpima del Decameron

Novi list – Argentinski redatelj povodom premijere u Zajcu: ‘Ne vjerujem u kazalište koje se ne događa ovdje i sada’

Nacional – ALEKSANDAR CVJETKOVIĆ: ‘Naš ‘Decameron’ je posve aktualan, to je domišljata razbibriga za vrijeme lockdowna’

Gloria – Premijera u ‘Zajcu‘: ‘Dekameron‘ u doba Covida, mladi zaštitu od zaraze traže u riječkom kazalištu

Novinet.hr – PREMIJERA “DECAMERONA” U DOBA COVIDA-19

Extravagant – Premijera u riječkom “Zajcu”: “Dekameron” u doba Covida-19

Film-mag.net – Premijera kazališne predstave ‘Dekameron’ u riječkom Zajcu

Tportal.hr – Umjesto u Firenci u doba kuge, ovaj se ‘Dekameron’ odvija u Rijeci u doba Covida: Veliki Boccacciov klasik na sceni ‘Zajca’

HRT – Kazališni kutak: premijere u Rijeci, stanje u Šibeniku…

La Voce – Un «Decameron» al passo con i tempi

Kigo.hr – PREMIJERA U RIJEČKOM “ZAJCU”: “DEKAMERON” U DOBA COVIDA-19

Direktno – “Decameron” u riječkom HNK; umjesto kuge Covid-19, umjesto Firenze Rijeka

HRT Radio Rijeka – Večeras u Zajcu premijera Decamerona kao Talijanske drame

HRT Radio Rijeka – “Decameronu” snažni pljesak oduševljenja za svjetski izrađenu predstavu

La Voce – Il «Decameron» lascia il pubblico a bocca aperta

HRT – Riječki ‘Dekameron’: 10 ljudi od virusa bježi u kazalište

Moja Rijeka – “Dekameron” Luciana Delprata premijerno izveden u HNK Ivana pl. Zajca

Moja Rijeka – Decamerone / Dekameron – Giovanni Boccaccio / Luciano Delprato

Tportal.hr – [FOTO] Pogledajte kako je prošla riječka verzija Boccacciovog ‘Decamerona’

Novi list – Dekameron Luciana Delprata premijerno izveden u HNK-u Ivana pl. Zajca

Glas Istre – Premijerno izveden “Decameron” u riječkome HNK

Novi list – Uz premijeru Dekamerona u režiji Luciana Delprata: Osuvremenjeni Boccaccio i za nove generacije

Večernji list – U suvremenom Decameronu umjesto od kuge, likovi bježe od COVID-19

Vijenac – Pronaći nadu

Foto & Video galerija

 

Medijski pokrovitelj Talijanske drame