KAZALIŠNI SABOR – “Tko je bila prva Grofica Ilse ili Pirandello i glumica”

Sjednicom ovog Kazališnog sabora predsjedati će dr. sc. Lada Čale Feldman, a tema sjednice je “Tko je bila prva Grofica Ilse ili Pirandello i glumica”.

Predavanje će govoriti o fazi Pirandellova stvaralaštva u kojoj u autorov profesionalni život ulazi glumica Marta Abba koja je prva odigrala ulogu Grofice Ilse u predstavi “Gorski divovi”. Naglasak je na kreativnom odnosu glumice i dramatičara budući da je Pirandello stvorio tri dramske junakinje imajući na umu da će ih na pozornici tumačiti upravo Marta Abba. Sve tri junakinje unose nove naglaske u provodnu nit autorovoga opusa, kao što su korelacije majčinstva i stvaralaštva te uzajamna uvjetovanost krize kazališta i krize moderne kulture.

Dr.sc. Lada Čale Feldman suradnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku, predaje na više visokoškolskih institucija i redovita je profesorica na Katedri za teatrologiju i filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ulaz je, naravno, slobodan.