KREATIVNI PEPCO KUTAK
Edi Ćelić i Jelena Lopatić


atrij Kazališta

Izrađujemo ukrase i igramo se motivima iz nove predstave za djecu Regoč, subota (8.12.) 10-12.30, utorak (11.12.), utorak (18.12.), 18-19 sati

Materijale osigura Pepco Croatia d.o.o.