Riječki simfonijski orkestar: POVRATAK

Izvođači:
Riječki puhački trio / Brass quintet / Vlasta Hribar Barković / Lucija Kovačević / Anton Kyrylov / Osman Eyublu / Pedro Rosenthal Campuzano / Antonio Ceravolo

21. svibnja 2020.

Boris Papandopulo: MALA SUITA ZA PUHAČKI TRIO
Članovi Riječkog puhačkog tria dodali su šaljive nazive prilagođene situaciji
1. Uvodna muzika – Epidemija dolazi
2. Popevka – Karantena
3. Scherzo – Borba
4. Uspavanka – Uspavani Covid-19
5. Koračnica – Pobjeda i izlazak iz karantene
Riječki puhački trio (Antonio Haller, Matej Pavić, Ivan Vagroš)

Sergej Prokofiev: SONATA ZA 2 VIOLINE, OP. 56
Anton Kyrylov i Osman Eyublu

Pedro Rosenthal Campuzano: DUO ZA UDARALJKE
Pedro Rosenthal Campuzano i Antonio Ceravolo

Marcel Tournier: DVA ROMANTIČNA PRELUDIJA ZA FLAUTU I HARFU
Lucija Kovačević i Vlasta Hribar Barković

Jules Massenet: MEDITACIJA (THAÏS) ZA VIOLINU I HARFU
Anton Kyrylov i Vlasta Hribar Barković

Ivan pl. Zajc: POTPOURRI IZ OPERE NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI
Giuseppe Verdi: TRIJUMFALNI MARŠ IZ OPERE AIDA
Brass quintet (Ivica Lukanec, Luka Horvat, Tomislav Pavlić, Marijan Orešković, Romano Hantih)

 

Koncert nema pauzu i traje oko jedan sat.

 

Foto & Video galerija