Premijera IL VANGELO DEL NEMICO / EVANĐELJE NEPRIJATELJA
Roberta Dubac

Regia / Režija:
Drammaturgia/Dramaturgija:
Roberta Dubac
Scenografie / Scenografija:
Marta Crnobrnja
Costumi / Kostimi:
Morana Petrović
Musiche / Glazba:
Marin Butorac
Interpreti / Uloge:
Direttrice di scena / Inspicijentica:
Suggeritrice / Šaptačica:
Sintja Lacman

Prima: 11 Maggio 2020 / Premijera: 11. svibnja 2020. (Rimandato a causa della pandemia, la nuova data è il ottobre 2020. / Odgođeno zbog pandemije, novi termin je listopad 2020.)

Il vangelo del nemico
Vincitore del primo premio al concorso Istria Nobilissima, il testo di Roberta Dubac ci porta in un luogo indefinito in mezzo alla natura, un bosco mistico attorno a quale sembrano essere in agguato presenze ostili.
Il tema centrale della pièce vede un Militare a sorvegliare su un Civile costretto a costruire una barriera. Il dialogo che si va a creare fra i due tesse la trama dell’opera: un tentativo d’incontro tra le due polarità umane, quella razionale e conformata con quella intuitiva e ribelle; dialogo come riflessione sul nemico. Qualcosa di vivo e concreto o qualcosa di immaginario, ma talmente radicato da materializzarsi in base ai propri traumi interiori?
Partendo dalle atmosfere della sua terra istriana, la Dubac va ben oltre le semplici considerazioni e pone al centro della riflessione una domanda critica: in un mondo viziato e stanco, permeato da una continua paura dell’ignoto, è possibile l’esistenza umana senza il nemico?
/
Evanđelje neprijatelja
Tekst Roberte Dubac, dobitnice prve nagrade natjecanja Istra Nobilissima, vodi nas u neodređeni dio prirode, u mističnu šumu u kojoj se kriju neprijateljski raspoložena bića.
U središtu radnje ovoga djela je Vojnik koji bdije nad Civilom prisiljenom izgraditi novu zapreku. Dijalog koji se stvara između njih utječe na radnju: pokušaj upoznavanja dvoje ljudi, dvaju polariteta, onog racionalnog i prilagodljivog s onim intuitivnim i buntovnim; dijalog kao odraz vlastitog neprijatelja. Nešto živo i stvarno ili nešto izmaštano, ali toliko duboko ukorijenjeno da se materijalizira u skladu s unutarnjim traumama?
Polazeći od atmosfere svoje istarske zemlje, Dubac nadilazi jednostavne zaključke i u središte razmišljanja stavlja kritičko pitanje: je li u jednom pomućenom i umornom svijetu, prožetom neprekidnim strahom od nepoznatog, moguće ljudsko postojanje bez neprijatelja?