KURVA
WERTHER
POD NAPONOM
STAGING A PLAY: ANTIGONA
GALA IZVEDBA – CARMEN
OTVORENJE NEEDCOMPANY FESTIVALA
CONCERT BY A BAND FACING THE WRONG WAY / KONCERT BENDA KOJI GLEDA U KRIVOM SMJERU
ALL THE GOOD / SVE ŠTO JE DOBRO
FOREVER / ZAUVIJEK
POPULARNA PRETPLATA (sub)
BA(J)KE NISU KRIVE
MATINEJE U ZAJCU!