Premijera VJEŽBANJE ŽIVOTA – DRUGI PUT / ESERCITAZIONE ALLA VITA – SECONDA VOLTA

RIJEKA 2020 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE / FIUME 2020 - CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
Redatelj / regia:
Dramaturginje / drammaturgia:
Lucija Klarić / Maja Ležaić / Nikolina Rafaj
Koreografkinja i asistentica redatelja / coreografie e assistente alla regia:
Scenograf / scenografie:
Kostimografkinja / Costumi:
Videograf / creazione video:
Autori glazbe / musiche:
Josip Maršić / Zoran Medved
Dizajner svjetla / disegno luci:
Dramaturške savjetnice / aiuto alla drammaturgia:
U predstavi se koriste i tekstovi sljedećih glumica-autorica / Nello spettacolo si utilizzano i testi delle seguenti attrici - autrici:
U 7. činu predstave koriste se odlomci autobiografije / Atto VII dello spettacolo include brani dell’autobiografia di:
Glumice / Le interpreti:
Mafalda / Neva Rošić: Neva Rošić
Mira Furlan: Mira Furlan
Mama Flora / Olivera Baljak: Olivera Baljak
Antonija (Tonka) Despot / Zrinka Kolak Fabijan: Zrinka Kolak Fabijan
Fanica / Elis Lovrić: Elis Lovrić
Daša Drndić / Tanja Smoje: Tanja Smoje
Emilija / Jelena Lopatić: Jelena Lopatić
Elektra / Wanda / Ivna Bruck: Ivna Bruck
Mafalda u mladosti / Mafalda da giovane / Ludovicina majka / madre di Ludovica / Leonora Surian Popov: Leonora Surian Popov
Mafalda u mladosti / Mafalada da giovane / Usplahirena žena / Donna agitata / Anastazija Balaž: Anastazija Balaž
Ludovica / Serena Ferraiuolo: Serena Ferraiuolo
Ludovica / Ana Marija Brđanović: Ana Marija Brđanović
Mafalda u Mladosti / Mafalda da giovane / Ugledna Hrvatica / una Croata rispettabile / Aleksandra Stojaković Olenjuk: Aleksandra Stojaković Olenjuk
Andor Zsuza / Elena Brumini: Elena Brumini
Stara Francovich / Neda Andrić/Biljana Torić: Biljana Torić
Pjevačice / Cantante:
Uloge / Ruoli:
Carlo / Orest: Mirko Soldano
Fumulo mladi: Mario Jovev
Amadeo / Parsifal / Jakov Despot: Nikola Nedić
Bruno / Mladi Francovich: Giuseppe Nicodemo / Bruno Nacinovich
Lucijan: Edi Ćelić
Fran Despot / Stari Francovich: Denis Brižić
Ugo Osojnak: Anton Plešić
Jožić Despot / Vjenceslav Despot: Dean Krivačić
Jovanin Despot: Jasmin Mekić
Djeca / Bambini:
Niko Bazzara / Leda Prvulović / Elena Kolić / Lucija Babić / Amarie Kero / Niko Pulić
Uloge / Ruoli:
Fran Kurelac: Anton Plešić
Erazmo Barčić / Milutin Barač: Dražen Mikulić
General Egon Grabner / Il Generale Egon Grabne: Aleksandar Cvjetković
Giovanni di Ciotta: Mirko Soldano
Frano Supilo: Denis Brižić
Gabrielle D\\\'Annunzio: Giuseppe Nicodemo / Bruno Nacinovich
Miroslav Krleža: Dean Krivačić
Ricardo Zanella: Giulio Settimo
Josip Broz Tito: Jasmin Mekić
Slavko Linić: Nikola Nedić
Vojko Obersnel: Mario Jovev
Inspicijent / Direttore di scena:
Voditelj tona / Tecnico del suono:
Voditelj rasvjete / Tecnico luci:
Danijel Rešković
Radnik na rotaciji / Addetto rotazione:
Ilija Budim
Glavni rekviziteri / Attrezzista:
Guido Venturini / Nenad Deželjin
Šaptačica / Suggeritrice:
Sintja Lacman

Premijera: 17. ožujka 2020. / Prima: 17 marzo 2020

Hrvatska drama u suradnji s Talijanskom dramom HNK Ivana pl. Zajca. / Il Dramma Croato in collaborazione con il Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc


U povremenom dijalogu s predstavom „Vježbanje života” Fabrija, Gašparovića i Para / Liberamente ispirato allo spettacolo Esercitazione alla vita di Fabrio, Gašparović e Paro

Kada smo na početku prošle sezone najavili inscenaciju romana Daše Drndić „Leica format”, u adaptaciji Gorana Ferčeca i režiji Franke Perković, pa se u tom kontekstu prisjetili legendarnog „Vježbanja života” Nedjeljka Fabria, Darka Gašparovića i Georgija Para, mnogi su nam uzrujani svjedoci tih davnih dana i slavne predstave zamjerili što smo se uopće usudili u istu rečenicu staviti „Vježbanje života” i „Leicu format”. Još strašnije – dopustili smo si cijelu sezonu najaviti sloganom „Vježbanje različitosti”!?

Nakon premijere „Leice formata”, međutim, mnoge su se gledateljice i gledatelji, pa i oni iz sektora kritike, osmjelili povezivati dvije predstave i ovoj drugoj čak davati ocjenu „novog Vježbanja života”. Znači li to da smo se konačno – kao publika i kao kazalište – započeli emancipirati od predstave i vremena, odnosno predstave o riječkom vremenu, koja nas je tri desetljeća proganjala kao nedostižan društveni, kulturni i politički događaj? Proganjala, da, čak do te mjere da se sve što marketinški (riječko) kazalište može i mora biti narednih desetljeća mjerilo u usporedbi s „Vježbanjem života”, a što je naposljetku i samu legendarnu predstavu iz uspomene i inspiracije degradiralo u retorički „suvenir” i prometnulo u svojevrsno riječko kazališno „prokletstvo”? Znači li to da je došlo vrijeme za „Vježbanje života – drugi put”: iznova, dakle ponovno i na neki nov način? Kada bismo morali dopustiti to pitanje, sebi kao publici i kao kazalištu, ako ne u godini Rijeke kao Europske prijestolnice kulture?

/

All’inizio della scorsa stagione abbiamo annunciato lo spettacolo ispirato al romanzo “Leica format” di Daša Drndić, adattato da Goran Ferčec e diretto da Franka Perković, e in quel contesto abbiamo ricordato il leggendario spettacolo “Esercitazione alla vita” di Nedjeljko Fabrio, Darko Gašparović e Georgje Paro. Molti testimoni di quei tempi, di quel celebre spettacolo, ci hanno criticato per aver osato mettere nella stessa frase “Esercitazione alla vita” e “Leica format”. Ancora più grave: come ci siamo permessi di annunciare l’intera stagione con lo slogan “Esercitazione alla differenza”!?

Tuttavia, dopo la prima di “Leica format”, molti spettatori e spettatrici, addirittura alcuni dell’ambiente critico, hanno cominciato a collegare i due spettacoli, considerando “Leica format” una sorta di “Nuova esercitazione alla vita”. Questo forse significa che abbiamo cominciato finalmente, come pubblico e come teatro, ad emanciparci dallo spettacolo e dal tempo, o meglio, a liberarci dall’opera teatrale della Fiume del tempo, che da tre decenni ci perseguita come un irraggiungibile evento sociale, culturale e politico? Ci Perseguita, si, addirittura a tal punto che tutto il prodotto del (Fiumano) teatro ha potuto e dovuto essere comparato per decenni a “Esercitazione alla vita”, e alla fine anche il leggendario spettacolo stesso per via dei ricordi e degli estri si è ridotto a una sorta di “souvenir” retorico che è divenuto a suo modo la “maledizione” del teatro. Questo indica che è arrivato il momento di produrre “L’esercitazione alla vita – seconda volta”: dal principio, quindi nuovamente e in qualche nuova forma? Quando ci saremmo dovuto concederci questa domanda, come pubblico e come teatro, se non nell’anno in cui Fiume diviene la Capitale Europea della cultura?

 

Lucija Klarić, Maja Ležaić, Nikolina Rafaj, Marin Blažević

Već tri desetljeća legendarna predstava o kompliciranoj riječkoj povijesti i kompleksnom identitetu (ili radije – identitetima), Vježbanje života Nedjeljka Fabrija, Darka Gašparovića i Georgija Para, proganja riječki HNK kao nedostižan društveni, kulturni i politički, pa onda naravno i marketinški događaj? Proganja, da, čak do te mjere da se sve što bi riječko kazalište, ali i kazalište uopće, moglo i moralo biti u Rijeci naposljetku uvijek mjeri u odnosu na Vježbanje života. Tako je naposljetku i sama legendarna predstava iz uspomene i inspiracije ujedno degradirana u retorički „suvenir” i prometnuta u svojevrsno riječko kazališno „prokletstvo”. Svaka usporedba postala je nemoguća, svaka kritika gotovo svetogrdna, a svaki drugačiji pogled i put – sumnjivi.
Kada se, stoga, ako ne baš sada, u (već) prijelomnoj godini riječke kulturne povijesti, godini Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, uhvatiti u koštac s „legendama i mitovima” te pozvati na pravo nove generacije kazališnih umjetnica i umjetnika, gledateljica i gledatelja, da predstave i pogledaju novu, svoju interpretaciju Vježbanja života, pa kroz nju i sagledaju povijest našeg Grada odnosno Kazališta?

Nova predstava Vježbanja života nije ni obnova ni rekonstrukcija nekadašnje predstave, premda se i o tome svojedobno razmišljalo, ali niti predstava nastala kao da njezine prethodnice bilo nije. Novo Vježbanje života ulazi u povremeni dramaturški dijalog, istodobno sentimentalan ali i kritički, s predstavom Fabria, Gašparovića i Para, a usto i predlaže pristup romanu i njegovoj prvoj slavnoj inscenaciji s početka devedesetih iz odgovornosti i perspektive današnjeg vremena. Vježbanje života – drugi put stoga je predstava kojom se po drugi put, ali i na drugačiji način scenski čita Fabrijev roman. Ona je i hommage i dramaturško-redateljsko-glumačko preispitivanje nekadašnjeg Vježbanja života, ali i riječke povijesti našeg Kazališta odnosno Grada.

Nosive osobnosti nove dramaturgije odnosno dramatizacije Vježbanja života, svakog njezina pojedinog čina, sada su glavni ženski likovi, odnosno glumice koje ih utjelovljuju, od kojih su neke nastupale i u prvoj predstavi Vježbanja života: Neva Rošić (Mafalda), Zrinka Kolak Fabijan (Tonka Despot), Olivera Baljak (Mama Flora) i Elis Lovrić (Fanica). Nakon njih, Ivna Bruck (Elektra) i Jelena Lopatić (Emilija) zatvaraju narativni i fikcionalni okvir predstave. Svaka glumica nove dramatizacije, a ne samo one koje predstavljaju glavne likove, u nekom trenutku odlučno i često ironično istupa iz fiktivnog lika i preispituje svoje uloge, glumice i žene, u kazalištu i životu. Svi ženski likovi romana Vježbanje života, ma koliko sporedne bile, mnoge bezimene, tako su dobile svoj glas, a svaka glumica priliku za svoj čin – otpora. Uz njih, Tanja Smoje, u ulozi Daše Drndić, uplela se u inscenaciju Fabrijeva romana kao sonda savjesti; Mira Furlan, glumica odlučne i obvezujuće prisutnosti – pa i u njezinoj/svojoj odsutnosti – povezuje pri-povijesne niti predstave s vremenima nakon i prostorima izvan romana, sve do današnjih dana, a Neva Rošić… Neva Rošić provodi nas kroz cijelu predstavu, po drugi put, sada drugačiji, s nama čita Vježbanje života, svojom izvedbom utjelovljuje naš Grad, osvaja naše Kazalište, kao srce Rijeke.

/

L’Esercitazione alla vita, il leggendario spettacolo di Nedjeljko Fabrio, Darko Gašparović e Georgij Paro, che tratta la complicata storia di Fiume e la complessa (o meglio – le complesse) identità dei fiumani, tormentando aleggia da tre decenni nel TNC di Fiume come incommensurabile evento sociale, cultura e politico – e conseguentemente anche di marketing? Tormenta, sì, dal momento che tutto ciò che il teatro fiumano e il teatro in generale è e potrebbe essere, in ultima analisi si misura a Fiume con l’Esercitazione alla vita. In ultima analisi, lo spettacolo di per sé leggendario, si trasforma da ricordo ed ispirazione in un degradante souvenir retorico, trasmutandosi in una “maledizione” teatrale fiumana sui generis. Nessun paragone regge, qualsivoglia critica risulta sacrilega e qualsiasi altra prospettiva si adotti – sospetta.

E allora quando, se non proprio adesso, nell’anno di cesura della storia culturale fiumana, nell’anno nel quale Fiume porta il titolo di Capitale europea della cultura, quando fare i conti con “i miti e le leggende” e reclamare il diritto della nuova generazione di artisti di teatro e di spettatrici e spettatori, di proporre e assistere ad una nuova interpretazione dell’Esercitazione alla vita da far propria e con essa anche la storia che vi si narra della nostra Città e del nostro Teatro?
L’Esercitazione alla vita che proponiamo non è né una ripresa né una ricostruzione dello spettacolo precedente, nonostante si fosse pensato inizialmente anche a questo, ma non è neanche uno spettacolo negligente o ignaro dell’illustre precedente.

Se è vero che la nuova Esercitazione alla vita intavola periodicamente un dialogo drammaturgico, allo stesso tempo sentimentale ma critico con l’opera di Fabrio, Gašparović e Paro, tuttavia non si esime dalla proposta di un approccio al romanzo ed alla prima celebre messa in scena degli anni Novanta attraverso una prospettiva attuale e responsabile.
Esercitazione alla vita – seconda è uno spettacolo mediante il quale si offre, per la seconda volta e in una maniera diversa, una lettura nuova del romanzo di Fabrio. Essa è allo stesso tempo e un omaggio e una rivalutazione drammaturgico-interpretativa dell’Esercitazione alla vita precedente ma anche della storia del nostro Teatro e di Fiume tout court.

I pilastri della nuova drammaturgia o, meglio, della drammatizzazione dell’Esercitazione alla vita, le chiavi di volta di ciascun atto, sono ora le protagoniste, ovvero le attrici che li incarnano, alcune delle quali hanno preso parte anche prima messa in scena dell’Esercitazione alla vita degli anni Novanta: Neva Rošić (Mafalda), Zrinka Kolak Fabian (Tonka Despot), Olivera Baljak (Mamma Flora) ed Elis Lovrić (Fanica). Seguono Ivna Bruck (Elektra) e Jelena Lopatić (Emilia) che conchiudono la trama narrativa e immaginaria dello spettacolo. Nella nuova drammatizzazione, ciascuna attrice, non solo le protagoniste, ad un certo punto emerge risolutamente svincolandosi dal personaggio fittizio e spesso ironicamente riesamina il proprio ruolo, di attrice e di donna, nel teatro e nella vita. Tutti i personaggi femminili nel romanzo Esercitazione alla vita, a prescindere dal ruolo marginale attribuitogli, spesso anonime, hanno così acquisito voce così come ogni attrice ha ottenuto l’opportunità di manifestare un proprio atto di resistenza. Si è inserita calzante tra queste, Tanja Smoje, nel ruolo di Daša Drndić, intessuta nella messa in scena del romanzo di Fabrio a mo’ di esame di coscienza; Mira Furlan, un’attrice dall’imponente e tenace presenza – nonostante la sua/propria assenza – collega i fili rossi della narrazione con un tempo posteriore e un locus esterno al romanzo, fino ai giorni nostri, e Neva Rošić… Neva Rošić ci guida attraverso l’intero spettacolo, per una seconda volta, uno spettacolo ora diverso; ci fa leggere assieme l’Esercitazione alla vita, con la propria interpretazione incarna la nostra Città e conquista il nostro Teatro così come il cuore di Fiume.

Rijeka danas – Ulaznice za ‘Vježbanje života – drugi put’ već u prodaji!

La Voce – All’Ivan de Zajc torna «Esercitazione alla vita»: in vendita i biglietti

Radio Rijeka – “Vježbanje života – drugi put”: najavljena premijera 17. ožujka u HNK Zajcu

Tportal – ‘Vježbanje života – drugi put’: Što donosi nova verzija kultne riječke predstave

Novi list – Nova riječka premijera: “Vježbanje života – drugi put” iz nove, ženske perspektive

Torpedo – Drugi život kultne predstave: Novo vježbanje života donosi žensku perspektivu na povijest Rijeke

Moja Rijeka – Premijera “Vježbanja života – drugi put” u riječkom HNK 17. ožujka

Direktno – Premijera ‘Vježbanja života – drugi put’ u riječkom HNK 17. ožujka

Glas Istre – Premijera “Vježbanja života – drugi put” u riječkom HNK 17. ožujka

Culturenet – Premijera ‘Vježbanja života – drugi put’ u riječkom HNK 17. ožujka

Riportal – Nakon 30 godina vraća se legendarna predstava: “Vježbanje života” uskoro u Zajcu!

Extravagant – „VJEŽBANJE ŽIVOTA – DRUGI PUT“: POVIJEST RIJEKE IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE

Akademija Art – “VJEŽBANJE ŽIVOTA – DRUGI PUT” – POVIJEST RIJEKE IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE

Novi list – Marin Blažević o ‘Vježbanju života – drugi put’: Otkrivamo fascinantnu, alternativnu povijest Rijeke

HRT magazin – Nakon 30 godina u Rijeku se vraća kultno ‘Vježbanje života’

Teklić – “Vježbanje života – drugi put”: Povijest Rijeke iz ženske perspektive

Lanterna – VJEŽBA SE “VJEŽBANJE ŽIVOTA – DRUGI PUT”

Nacional – Predstava ‘Vježbanje života – drugi put’ iz ženske perspektive

La Voce – «Esercitazione alla vita» la lungimiranza dei fiumani di 30 anni fa

Film-mag – Premijera predstave ‘Vježbanje života – drugi put’ u riječkom HNK-u

Urbancult – ”Vježbanje života – drugi put”: povijest Rijeke iz ženske perspektive

Novi list – Neva Rošić: Ovo ‘Vježbanje života’ ima drugi život u odnosu na ono prije 30 godina

Foto & Video galerija